Klicka på länken nedan för att svara
Svara på undersökningen här

Kundundersökningen är helt anonym. Inga enskilda svar kan särskiljas. Kundundersökningen pågår fram till och med månadsskiftet november/december 2019.

Tack på förhand för dina synpunkter!

Med vänliga hälsningar
Sparbanken Västra Mälardalen
Mikael Bohman, VD