• Spärrar bankkort, betal- och kreditkort och BankID
  • Tar bort dispositionsrätter
  • Skickar ut Kapital- och räntebesked till dödsboets adress
  • Avslutar internetbanken, privatgiro, mobilbanken och Kundcenter Privat

Om dödsboet har e-faktura i internetbanken kommer pappersfaktura på posten istället.