Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Låt Iris göra jobbet

Iris hjälper dig att investera dina pengar. Snabbt, enkelt och tryggt.

Iris, robotrådgivare

Iris är Indecap AB:s Robotrådgivare. Några minuters dialog med Iris är allt du behöver för att få ett ISK-konto som automatiskt investerar utifrån dina val och Indecaps analys. Snabbt, enkelt och tryggt.

Kom igång i tre steg

  • Besvara Iris frågor

    Iris kommer att ställa frågor till dig för att kunna föreslå en lämplig risknivå utifrån dina önskemål och ekonomiska situation. 
  • Få investeringsförslag

    Baserat på dina svar kommer Iris att presentera ett investeringsförslag.

  • Signera och börja spara

    Tycker du att investeringsförslaget överrensstämmer med dina förväntningar, signerar du med ditt BankID och du är igång!

Se filmen om Iris

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Investeringar i finansiella instrument innebär en risk och du kan förlora hela eller delar av ditt investerade kapital.

Frågor och svar om Iris

Indecap

Indecap är en oberoende fondurvalsexpert som specialiserar sig på att analysera fondanalytiker och sätta ihop effektiva fondportföljer. Verksamheten står under tillsyn av Finansinspektionen och ägs av en majoritet av Sveriges sparbanker.

Läs mer om Indecap

Incitamentblad Indecap

Informationen på denna sida är framställd av Sparbanken för allmän distribution. Sidan är framställd i informationssyfte och innehåller allmän information om produkterbjudanden från Sparbanken och ska betraktas som marknadsföring. Innehållet på sidan utgör därför inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagaren av informationen på sidan bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Sparbanken påminner om att investeringar på kapitalmarknaden är förenade med ekonomiska risker och du ansvarar själv för dessa risker.