Skip to content

Privat - banktjänster

Många letar efter

Aktuellt just nu

* Försäkringen förmedlas av Sparbanken Västra Mälardalen. Försäkringsgivare är Tre Kronor Försäkring, som ägs av Folksam.

* Climate Impact - Historisk avkastning garanterar inte framtida avkastning. Fonden kan minska/öka i värde och du kan förlora dina pengar. Faktablad och informationsbroschyr finns på swedbankrobur.se/fondlista.

Tips och råd

Vad blir kostnaden för ditt lån?