Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Fullmakter

 • En fullmakt ger dig möjligheten att hjälpa andra
 • Skriv ut och fyll i den fullmakt som passar ditt ärende
 • Ta med dig legitimation och lämna in fullmakten på ett bankkontor
Two men gardening, trimming the hedge. Solar panels in the background

En fullmakt ger dig rätt att utföra handlingar eller fatta beslut åt någon annan. Du kan till exempel hjälpa till med att utföra bankärenden. Om fullmakten inte är tidsbegränsad gäller den tills den återkallas. Läs om våra fullmakter, till exempel fullmakt dödsbo och framtidsfullmakt, och ta del av mallar och blanketter.

Mallar och blanketter för fullmakter

Fullmakt bankärenden privatperson

Detta är den vanligaste fullmakten för dig som privatperson. Med fullmakten kan du sköta de vanligaste bankärendena. Läs om vilka ärenden den gäller för.

Fullmakter och behörigheter för att hjälpa någon

Framtidsfullmakt

Fullmakt som gör att du kan företräda en person om denne, någon gång i framtiden, inte kan klara sig själv. 

Anhörigbehörighet

Med hjälp av en så kallad anhörigbehörighet kan du som anhörig hjälpa till med den dagliga ekonomin.

Andra vanliga fullmakter

Engångsfullmakt privat

En fullmakt, för privatpersoner, att kunna utföra enklare ärenden vid ett tillfälle.

Vid dödsfall

När det gäller juridiska och ekonomiska frågor i samband med bouppteckning och arvskifte kan vi erbjuda sakkunnig hjälp.

Fullmakt bankfack

En fullmakt för tillträde och avslut av bankfack och servicefack som du har hos oss.

Skaffa banktjänster till omyndiga barn

Ring oss eller besök ett kontor så hjälper vi till att öppna ett konto, beställa ett bankkort och ge barnet tillgång till våra digitala tjänster. Om ni är två föräldrar/vårdnadshavare behöver båda godkänna att barnet får banktjänster. Detta gör ni med en muntlig fullmakt, det vill säga att den av er som kontaktar banken intygar att den andre har sagt ja. 

Muntliga fullmakter

Föräldern som närvarar vid kontoret kan skriftligen intyga att en muntlig överenskommelse gjorts mellan föräldrarna att barnet får teckna tjänsten. Intyget fylls i på kontoret. Vi sparar det skriftliga intyget som underlag och tecknar tjänsten åt barnet.

För att muntlig fullmakt ska gälla vid tecknande av Mobilt BankID behöver ditt barn följa med till bankkontoret och ha med sig ID-kort och den mobila enhet där BankID:t ska vara.

Barn och unga – mer om våra banktjänster för barn

Fullmaktsgivare

Den som ger fullmakt åt en annan person kallas för fullmaktsgivare eller huvudman.

Fullmaktshavare

Den som får fullmakten kallas för fullmaktshavare – även kallad fullmaktstagare eller ombud.

Om fullmakter

 • Utföra bankärenden

  Med en fullmakt (intyg) kan en person (fullmaktsgivaren) ge en annan person (fullmaktshavaren) möjlighet att utföra bankärenden för fullmaktsgivarens räkning.

 • Ta hand om ett uppdrag

  En fullmakt kan användas för många olika saker men vanligast är en enkel fullmakt som är till för ett specifikt uppdrag eller handling.

 • Skriftlig och lämnas in i original

  Huvudregeln är att fullmakten ska vara skriftlig och lämnas in i original på ett bankkontor av fullmaktsgivaren, som måste uppvisa giltig ID-handling.

 • Hur länge gäller fullmakten?

  Om fullmakten inte är tidsbegränsad gäller den tills den återkallas av fullmaktsgivaren. Vissa fullmakter kan dock vara begränsade i tiden.

 • Om någon förlorat sin rättshandlingsförmåga

  En fullmakt upphör i princip att gälla om banken fått kännedom om att fullmaktsgivaren förlorat sin rättshandlingsförmåga, till exempel blivit dement eller att fullmaktsgivaren avlidit.

Frågor och svar om fullmakter