Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Sparbankens styrelse

Sparbanken leds av en styrelse. Medlemmarna är bosatta och verksamma inom bankens verksamhetsområde, vilket innebär att de är väl förankrade i bygden och att man har stor kännedom om vår lokala marknad och därigenom kan ta snabba beslut i viktiga frågor.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten. Det innebär att styrelsen beslutar i frågor som rör sparbankens långsiktiga mål, vår affärsidé och verksamhetsinriktning samt att man ansvarar för den interna styrningen och kontrollen i banken.

Vår styrelse har en viktig roll för att utveckla banken och säkerställa att sparbankens kapital fortsätter att gynna bygdens människor och stärka bygdens näringsliv.

Sparbanken Västra Mälardalens styrelse

Mirja Herrdin i ljusblå kostym

Mirja Herrdin
Sparbankens VD

Member of the board

Mikael Bohman
Ordförande, Arboga
CV

Member of the board

Camilla Johnsson
VD, Arboga
CV

Member of the board

Johan Grunditz
Vice VD Sparbanken

Member of the board

Staffan Larsson
Advokat, Arboga
CV

Member of the board

Johan Liljehult
VD, Arboga
CV

 

Member of the board

Erika Lundquist
Personalrepresentant, Köping
CV

Member of the board

Susanne Sirby
Personalrepresentant, Arboga
CV

Member of the board

Anne Tjernberg
Kostkonsulent, Köping
CV

Member of the board

Jessica Öberg
Senior Vice President, Arboga
CV