• Gör du inget val betalas pensionen ut så länge du lever och vid 65 års ålder
  • Ålderspensionen kan betalas ut tidigast från 55 års ålder
  • Utbetalningen kan antingen vara tidsbegränsad på 5-30 år eller så länge du lever
  • Kortaste utbetalningstiden är fem år (som kortast tre år om utbetalningen upphör vid 65 års ålder)