Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Uttagsregler tjänstepension ITP

Kollektivavtalet ITP omfattar privat anställda tjänstemän. Avtalet är uppdelat i två avdelningar - ITP1 och ITP2 (ITPK). Du har möjlighet att ändra utbetalningstiden enligt dessa villkor:

Uttagsregler ITP1

För alla anställda som är födda 1979 eller senare

  • Gör du inget val betalas pensionen ut så länge du lever och vid 66 års ålder.
  • Pensionen kan betalas ut tidigast från 55 års ålder. Vid utbetalning före 66 år krävs pensioneringssyfte*.
  • Utbetalningen kan antingen vara tidsbegränsad på 5-20 år (som kortast 3 år om utbetalningen upphör vid 65 års ålder) eller så länge du lever.
  • Pensionen kan betalas ut helt eller delvis, så kallat partiellt uttag (max tre delar)**. Varje deluttag måste uppfylla tidsbegränsningar enligt punkten ovan.

Uttagsregler ITP2 (ITPK)

För alla anställda som är födda 1978 eller tidigare

  • Gör du inget val betalas pensionen ut så länge du lever och vid 65 års ålder. Försäkring tecknad innan juli 2007 betalas ut under 5 år och från 65 års ålder.
  • Pensionen kan betalas ut tidigast från 55 års ålder. Då krävs pensioneringssyfte*.
  • Utbetalningen kan antingen vara tidsbegränsad på 2-20 år eller så länge du lever.
  • Pensionen kan betalas ut helt eller delvis, så kallat partiellt uttag (max tre delar)**. Varje deluttag måste uppfylla tidsbegränsningar enligt punkten ovan.

* Pensioneringssyfte innebär att du har för avsikt att lämna arbetslivet för att pensionera dig eller att fortsätta att förvärvsarbeta endast till en liten del.

**Vid partiellt uttag före 65 år på ITPK och före 66 år på ITP1 måste den försäkrade trappa ned arbetstiden i minst samma proportion som det partiella uttaget.

Återbetalningsskydd

Du kan ändra återbetalningsskydd genom att logga in hos din valcentral eller använda en blankett.