Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Allmän pension

En man berättar något för de andra vid middagsbordet

Din pension från staten

Allmän pension är den pension du får av staten om du arbetat eller bott i Sverige. De viktigaste delarna i den är:

  • Inkomstpension.
  • Premiepension (PPM).
  • Garantipension (om du inte haft någon, eller låg, inkomst).
Diagram på pensionens tre delar staten, jobbet och eget sparande. Diagrammet visar att  70 procent av pensionen kommer från staten och jobbet.

Vad är allmän pension?

Allmän pension är pensionen du får av staten. När du arbetar och har en inkomst sätts pengar av (totalt 18,5 procent) till din allmänna pension via skatten. Du får även pension om du till exempel är sjuk eller arbetslös och får skattepliktig ersättning. Hur mycket som sätts av beror på storleken på din lön eller ersättning. Det viktigaste delarna i den allmänna pensionen är inkomstpension, premiepension (PPM) och garantipension. I vissa fall kan du även få inkomstpensionstillägg, äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg. Pensionen betalas ut så länge du lever.

Inkomstpension och premiepension - två viktiga delar

Inkomstpension

Du får inkomstpension om du är född 1938 eller senare och har arbetat och betalat skatt i Sverige. Hur mycket du får beror på hur många år du har arbetat, samt vilken lön och andra skattepliktiga intäkter du har haft under ditt liv. Av den totala avsättningen till den allmänna pensionen på 18,5 procent går 16 procent till inkomstpensionen. 

Premiepension och PPM-fonder

Du får premiepension (PPM) om du är född 1938 eller senare och har arbetat och betalat skatt i Sverige. Pengarna placeras i den statliga fondportföljen AP7 Såfa, men du kan enkelt byta till andra PPM-fonder. Av den totala avsättningen till den allmänna pensionen på 18,5 procent går 2,5 procent till premiepensionen.

För dig som haft låg eller ingen inkomst

Garantipension

Garantipensionen är ett grundskydd för dig som inte har haft någon, eller väldigt låg, inkomst under ditt arbetsliv. Om du får garantipension eller inte räknas ut automatiskt när du ansöker om utbetalning av allmän pension.

Äldreförsörjningsstöd/bostadstillägg

Äldreförsörjningsstöd är ett extra stöd för dig som har låg pension eller ingen pension alls. Du kan i vissa fall även få ett skattefritt bostadstillägg. Äldreförsörjningsstödet gör att du får en så kallad skälig levnadsnivå och kan betala för ditt boende.

Tilläggspension - för dig som är född 1937–1953

Fondval Indecap

Med Indecap Fondval gör du livet enklare. Tillsammans med oss på Sparbanken väljer du vilken risk du kan och är villig att ta med ditt sparande och får då fram ditt fondval.

Tilläggspension

Om du är född 1937 eller tidigare består din allmänna pension av tilläggspension från det gamla pensionssystemet. Tilläggspension är, precis som inkomstpension, en inkomstgrundad pension. Hur hög den blir bestäms av hur många pensionspoäng du har tjänat in under ditt arbetsliv. Är du född 1938–1953 får du den som en del av din allmänna pension.

Orange kuvert och ansökan om utbetalning

Orange kuvert

Årsbesked i orange kuvert

Varje år skickar Pensionsmyndigheten ut det orange kuvertet till dig. Det säger hur mycket du kan förvänta dig att få i allmän pension och visar hur mycket du hittills har tjänat ihop från staten.

Ansök om allmän pension

Ansök 3 månader innan

Du ansöker om allmän pension från Pensionsmyndigheten, cirka tre månader innan du vill ha din första utbetalning. 

Mer information om allmän pension

Välkommen att bli kund!

Bli kund och starta ett eget sparande till pensionen.

Prata pension med oss

Vill du ha hjälp att få koll på din pension? Välkommen att höra av dig till oss.