Insikter från Lantbruksbarometern 

  • Samtliga fyra stora produktionsgrenar upplever en förbättrad lönsamhet jämfört med för ett år sedan. 
  • 38 procent tror på en ganska eller mycket god lönsamhet om ett år, vilket är en högre andel än i fjol då motsvarande index var 26 procent. Totalt sett är det dock en försämring jämfört med den nu upplevda lönsamheten. 
  • Effektivisering av nuvarande verksamhet, ökat samarbete med andra och mer arbete utanför företaget är åtgärder många lantbrukare planerar för att förbättra sin lönsamhet. 
  • 50 procent av lantbrukarna uppger att de har investerat i byggnader och maskiner under 2022, motsvarande siffra under 2021 var 53 procent. 
  • 7 procent av lantbrukarna uppger att de har investerat i djurstallar under 2022, vilket är historiskt lågt. I fjol svarade 10 procent att de investerat i djurstallar. 
  • Svenska lantbrukare ser potential i att satsa på energi, både för eget bruk och till försäljning. Solenergi är det energislag som flest vill utveckla. 
  • 98 procent av lantbrukarna uppger att de trivs med sitt yrke.