Hoppa till textinnehållet

Småföretagsbarometern 

Det är i småföretagen som fyra av fem nya jobb skapas och genom att ställa frågor till beslutsfattare i dessa företag om deras syn på framtiden får vi en viktigt indikation på vart konjunkturen är på väg. 

Småföretagsbarometern 2021

Småföretagen har drabbats hårt av coronapandemin och i årets Småföretagsbarometer föll konjunkturindikatorn föll till minus 15, jämfört med fjolårets utfall på 37. Det är den lägsta nivån i barometerns 35-åriga historia och visar på en kraftig konjunkturförsvagning under de senaste tolv månaderna.

  • I samtliga län har konjunkturindikatorn fallit jämfört med i fjol. Den svagaste konjunkturen upplever företagen i Gotlands län, följt av Jönköpings och Värmlands län. Endast i sex av totalt 21 län är konjunkturindikatorn positiv, vilket signalerar tillväxt.
  • Småföretagen är mycket optimistiska inför det närmaste året. Konjunkturindikatorn väntas stiga till 89. Det är den högsta nivån sedan 2011 och drivs framför allt av en ökad orderingång och omsättning, men även sysselsättningen väntas ta fart igen efter att ha minskat kraftigt under det senaste året.
  • Lönsamheten i småföretagen har fallit rejält under coronapandemin men förväntas öka igen under de kommande tolv månaderna. Det uppger 43 procent av företagen medan endast 11 procent förutser en försämring. Det innebär att nettotalet för lönsamheten stiger till 32, den högsta nivån sedan 2007.
  • Vart femte företag räknar med att öka antalet anställda och endast fem procent av företagen förutser en minskad personalstyrka det närmaste året. De mest optimistiska anställningsplanerna finns inom hushållsrelaterade branscher som hotell och restaurang, där vart fjärde företag planerar att öka antalet anställda. Det är positiva nyheter för svensk arbetsmarknad inte minst för ungdomar om ofta inleder sitt yrkesaktiva liv inom hushållsnära tjänster såsom hotell och restaurang.
  • En global konjunkturnedgång under ett dramatiskt pandemiår har inte ändrat småföretagens syn på möjligheterna att växa. Två av tre företag (67 procent) ser goda expansionsutsikter jämfört med 59 procent i fjolårets undersökning. Det är något högre än det historiska genomsnittet på 61 procent. Mest optimistiska är företagen inom bygg- och fastighetssektorn, men även företagen inom vård och omsorg upplever goda möjligheter till expansion.
  • Det främsta tillväxthindret enligt småföretagen är svårigheterna att hitta lämplig arbetskraft, ett hinder som dessvärre tycks ha vuxit i betydelse trots en svagare arbetsmarknad. Det näst vanligaste tillväxthindret är tuff konkurrens, följt av svag efterfrågan och höga arbetskraftskostnader.

LÄS MER

Riksrapport och pressmeddelandet

Småföretagsbarometern 2021 (pdf)

Pressmeddelande (pdf)

 

Länsrapporter 2021

Läs hur småföretagskonjunkturen går i varje län.

Länsrapporter 2021

 

Delrapport 2021

Rapport: Småföretagen och jobben (pdf)

Pressmeddelande (pdf)

Småföretagsbarometern 2020

Huvudrapport

Rapport: Småföretagsbarometern 2020 (pdf)

Pressmeddelande (pdf)

Digitalt seminarium (Youtube)

Länsrapporter 2020

Delrapport

2020-04-29: Pressmeddelande (pdf)

Läs rapporten (pdf)

Småföretagsbarometern 2019

Rapport: Småföretagsbarometern 2019 (pdf)

Pressmeddelande: Småföretagsbarometern 2019 (pdf)

Om Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern är Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen.
Undersökningen omfattar ca 4 000 företag i olika branscher inom det privata näringslivet med 1-49 anställda. Småföretagsbarometern publiceras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna en gång om året.
Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att analyserna även kan göras på länsnivå.