Hoppa till textinnehållet

Boindex

Familj packar upp flyttlådor i det nya hemmet

Swedbanks Boindex speglar hushållens köpkraft i samband med hus- och bostadsrättsförvärv. De löpande utgifter som uppkommer i samband med köp av nytt boende sammanvägs och sätts i relation till disponibel inkomst.

Forskning visar att när andelen disponibel inkomst som går till att finansiera bostadsköp överskrider 30 procent får många problem. Detta kan alltså ses som en brytpunkt, och Swedbank har därför satt som norm att Boindex då når 100. Ett Boindex över 100 talar alltså för förhållandevis god köpkraft bland hushållen, medan ett index under 100 tyder på att hushållen har sämre köpkraft än den fastlagda normen.

Swedbank Boindex sammanställs kvartalsvis och visar alltså vilken marginal bostadsköpare har vid hus- och bostadsrättsköp. Jämförelse över tid samt uppdelning i olika regioner, områden och bostadssegment möjliggör framtagning av en rad indikatorer – som kan hjälpa oss att förstå prissättningen på bostadsmarknaden.

Boindex Q4: Högre bostadspriser riskerar grusa mångas bostadsdrömmar i framtiden

Hushållens möjligheter att köpa bostad är fortsatt god, visar Swedbank Boindex. Men fortsätter bostadspriserna att stiga i samma takt som nu kan allt fler komma att omfattas av amorteringskravet om tre procents amortering – något som kan grusa mångas bostadsdrömmar i framtiden.

Swedbanks Boindex för småhus och bostadsrätter låg kvar på 115 under kvartal fyra 2020. Det betyder att den som köper en bostad idag i snitt behöver lägga 26 procent av sin disponibla inkomst på boendekostnader.

-Den generella köpkraften för hushållen på bostadsmarknaden är fortfarande god. Men de allt högre bostadspriserna leder till högre skuldsättning och gör att fler kan omfattas av det högsta amorteringskravet på tre procent framöver, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Svårt för ensamstående och unga förstagångsköpare i storstad
Skillnaderna är stora mellan olika typhushåll och olika delar av landet, visar Boindex. Ensamstående med två barn som köper en bostadsrätt i Stockholm behöver till exempel lägga 55 procent av sin disponibla inkomst på boendekostnader samtidigt som en ung förstagångsköpare i samma stad lägger 45 procent av den disponibla inkomsten på boendet. I till exempel Sandviken eller Västervik lägger däremot den unga förstagångsköparen endast 23 procent av sin disponibla inkomst på boendekostnader.

- Ensamstående med barn i Stockholm och Göteborg har det tuffast på bostadsmarknaden. Unga förstagångsköpare i framför allt Stockholm har det också svårt, men kan de tänka sig att köpa en bostadsrätt i en närförort ser situationen betydligt bättre ut, säger Arturo Arques.

Hemarbete och lägre bolåneräntor har drivit upp priserna
En fördjupning i Boindex visar att amorteringsreglerna har haft en prisbromsande effekt, inte minst i Stockholm och Göteborg. Samtidigt har hemarbete, lägre bolåneräntor och kanske även tillfällig amorteringsfrihet bidragit till högre bostadspriser och därmed högre skuldsättning. Den högre skuldsättningen ökar i sin tur kravet på amortering.

- Svenska hushåll är redan bland de mest skuldsatta i Europa. Fortsätter bostadspriserna att stiga i samma takt som nu så kommer allt fler hushåll komma att omfattas av amorteringskravet om tre procents amortering. Det kan grusa mångas bostadsdrömmar i framtiden och är en fråga som politikerna skulle behöva ta itu med, säger Arturo Arques.