Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Jämför kortförsäkringar

Dina kort innehåller försäkringar som ger skydd när du reser. Betal- och kreditkorten innehåller dessutom en köpförsäkring för extra trygghet när du handlar kapitalvaror. Tabellen visar en översiktlig jämförelse av de försäkringar som är kopplade till de olika korten. Kom ihåg att alltid läsa de fullständiga villkoren för att ta reda på förutsättningarna för ersättning och begränsningar i försäkringen.

Tabell med jämförelse av kortförsäkringar

 

Bankkort

(gäller alla bankkort förutom Ung)

Betal- och kreditkort Mastercard Betal- och kreditkort Mastercard Guld Betal- och kreditkort Mastercard Platinum
Kompletterande kortförsäkring – på resan Kompletterande kortförsäkring Kompletterande kortförsäkring Kompletterande reseförsäkring Reseförsäkring
Hur länge gäller försäkringen? 60 dagar 90 dagar 90 dagar

90 dagar

 

Betalningsvillkor

Mer än hälften av resan ska betalas med giltiga betalningssätt och resan ska kosta minst 1 000 kr, exklusive skatter och avgifter, för att avbeställningsskyddet ska gälla.

Kort-, Giro-, internet-, Direktbetalning och Swish Kortbetalning
(Annat betalningssätt medges endast om betalning med kortet inte kan genomföras. Detta ska då styrkas med intyg från inköpsstället.)
Kortbetalning
(Annat betalningssätt medges endast om betalning med kortet inte kan genomföras. Detta ska då styrkas med intyg från inköpsstället.)
Internet-, Giro-, Swish- och Direktbetalning jämställs med en kortbetalning. Kontot behöver inte vara kopplat till kortet. Annat betalningssätt medges endast om betalning enligt ovan inte kan genomföras. Detta ska då styrkas med intyg från inköpsstället.
Avbeställningsskydd
Om du, närstående eller medresenär blivit akut sjuk, råkat ut för allvarligt olycksfall eller dödsfall.
Max 15 000 kr/person
Max 45 000 kr/familj
Max 30 000 kr/person
Max 90 000 kr/familj
Max 30 000 kr/försäkrad Max 100 000 kr/kort Max 50 000 kr/försäkrad
Max 120 000 kr/kort
Resestartskydd       (Kvitto)
Max 30 000
kr/försäkrad
Max 100 000 kr/kort
Anslutningsflyg
Gäller vid försenat flyg som medför missat anslutningsflyg. Flyg ikapp!
  Max 10 000 kr/person
Max 30 000 kr/familj
Max 20 000 kr/försäkrad Max 50 000 kr/kort Max 30 000 kr/försäkrad
Max 100 000 kr/kort
Personförsening/
Ankomstförsening
Personförsening

Om du blir försenad till din destination.
6 timmar:
700 kr/person
2 800 kr/familj
eller
24 timmar:
1 400 kr/person
5 000 kr/familj
6 timmar:
700 kr/person
2 800 kr/familj
eller
24 timmar:
1 800 kr/person
7 200 kr/familj
4 timmar (schablon): 700 kr/ försäkrad 2800 kr/kort ytterligare 24 timmar (schablon): 1800 kr/ försäkrad 7200 kr/kort 4 timmar (schablon):
800 kr/försäkrad, 3 200 kr/kort
eller
4 timmar (kvitto):
1 500 kr/försäkrad, 6 000 kr/kort
ytterligare
12 timmar (kvitto):
2 000 kr/försäkrad, 8 000 kr/kort
Försenat bagage
Om ditt bagage blir försenat till din destination.
6 timmar:
2 000 kr/väska
6 000 kr/familj
eller
48 timmar:
5 000 kr/väska
10 000 kr/familj

(Gäller nödvändiga inköp mot uppvisande av originalkvitto.)
6 timmar:
2 000 kr/väska
6 000 kr/familj
eller
48 timmar:
5 000 kr/väska
10 000 kr/familj

(Gäller nödvändiga inköp mot uppvisande av originalkvitto.)
4 timmar:
2 000 kr/försäkrad
6 000 kr/kort

ytterligare
24 timmar:
5 000 kr/försäkrad
10 000 kr/kort

(Gäller nödvändiga inköp mot uppvisande av originalkvitto.)
2 000 kr försäkrad
8 000 kr/kort utan karens

ytterligare
12 timmar: 4 000 kr/försäkrad
16 000 kr/kort

ytterligare
48 timmar: 4 000 kr/försäkrad
16 000 kr/kort

(Gäller nödvändiga inköp mot uppvisande av originalkvitto.)
Outnyttjad aktivitet       (Kvitto)
7 500 kr/försäkrad
30 000 kr/kort
Bagageskydd       Se villkor för bagageskydd
Självriskeliminering hyrbil
Om skada inträffar på hyrbil eller vespa så ersätts självrisken med maximalt:
  Max 20 000 kr Max 20 000 kr Max 20 000 kr
Självriskskydd bilbärgning och assistans     4 000 kr/skada
Tankning betald med kortet.
4 000 kr/skada
Tankning betald med kortet.
Akut sjukdom och olycksfall       Se villkor för akut sjukdom och olycksfall
Olycksfallsförsäkring – invaliditet
Ersättning vid medicinsk invaliditet på grund av olycksfall. Varierar beroende på invaliditetsgrad.
64 år eller yngre:
200 000 kr - 400 000 kr

65 år eller äldre:
100 000 kr - 200 000 kr
74 år eller yngre 375 000 kr - 750 000 kr 75 år eller äldre 200 000 kr - 400 000 kr 74 år eller yngre 375 000 kr - 750 000 kr 75 år eller äldre 400 000 kr 2 500 000 kr - 10 000 000 kr/per kort
Olycksfallsförsäkring – dödsfall
Ersättning vid dödsfall på grund av olycksfall.
64 år eller yngre:
100 000 kr

65 år eller äldre:
50 000 kr
74 år eller yngre: 100 000 kr                        75 år eller äldre: 50 000 kr 0-17 år 100 000 kr/person                 18-74 år 500 000 kr/person                   75 år eller äldre 100 000 kr/person 0-17 år 100 000 kr/person                18-74 år 1 000 000 kr/person             75 år eller äldre 500 000 kr/person
Sjukhusersättning       750 kr/dag
7 500 kr/försäkrad
Självriskskydd
Självriskskydd för hem- och bilförsäkringen, om det händer något när du är borta.
Max 10 000 kr
Max 10 000 kr Max 15 000 kr Max 15 000 kr Ansvarsskydd (privatansvar)
Ansvarsskydd (Reseansvarsskydd)       Sak- och personskada:
1 000 000 kr/kort
Strejkskydd       5 000 kr/försäkrad
20 000 kr/kort
Försäkringsgivare och villkor Trygg- Hansa, villkor Trygg-Hansa, villkor
Trygg- Hansa, villkor Trygg- Hansa, villkor
Köpförsäkring – när du shoppar      
Prisskydd
Ger dig mellanskillnaden tillbaka om du hittar motsvarande vara senare till ett lägre pris. Gäller från inköpsdatum och 90 dagar framåt.
  Max 15 000 kr
Prisskillnad:
minst 300 kr
Max 15 000 kr
Prisskillnad:
minst 300 kr
Max 15 000 kr
Prisskillnad:
minst 300 kr
Allrisk
Försäkrar mot förlust genom stöld, brand eller skada förorsakad av olycka. Gäller från inköpsdatum och 90 dagar framåt.
  Gäller från inköpsdatum och 90 dagar framåt:
20 000 kr/vara
200 000 kr/inköp
400 000 kr/år och kort
Varans inköpspris: minst 1 000 kr
Gäller från inköpsdatum och 180 dagar framåt:
25 000 kr/vara
235 000 kr/inköp
665 000 kr/år och kort
Varans inköpspris: minst 1 000 kr
Gäller från inköpsdatum och 180 dagar framåt:
25 000 kr/vara
235 000 kr/inköp
665 000 kr/år och kort
Varans inköpspris: minst 1 000 kr
Evenemang
avbeställningsskydd
    (100 % betalt med kortet)
10 000 kr/försäkrad
40 000 kr/kort
(100 % betalt med kortet)
10 000 kr/försäkrad
40 000 kr/kort
Förlängd garanti
Du får ett års extra garanti för vitvaror och hemelektronik, max tre år.
  20 000 kr/skada
140 000 kr/år
Varans inköpspris: minst 1 000 kr och 100 % betald med kortet
20 000 kr/skada
140 000 kr/år
Varans inköpspris: minst 1 000 kr och 100 % betald med kortet
20 000 kr/skada
140 000 kr/år
Varans inköpspris: minst 1 000 kr och 100 % betald med kortet
Förlust av nyckel     Låssmed: nödvändiga och skäliga kostnader
Nya nycklar/lås: 2 000 kr/skada och kort
Låssmed: nödvändiga och skäliga kostnader
Nya nycklar/lås: 2 000 kr/skada och kort
Tankning fel bränsle     20 liter eller 5 kg gas/tankning betald med kortet
4 000 kr/skada
20 liter eller 5 kg gas/tankning betald med kortet
4 000 kr/skada
Akutservice i hemmet       20 000  kr/skada
Vägassistans     VIP-nummer vid driftstopp i Norden. VIP-nummer vid driftstopp i Norden.
Försäkringsgivare och villkor   Trygg-Hansa, villkor Trygg-Hansa, villkor

Trygg-Hansa, villkor

Betalningsskydd betal- och kreditkort        
Betalningsskydd
Trygghet vid ett plötsligt inkomstbortfall.
  Tillval för 0,6 % av utestående skuld Tillval för 0,6 % av utestående skuld
Tillval för 0,6 % av utestående skuld
Försäkringsgivare och villkor   AmTrust villkor AmTrust villkor AmTrust villkor