Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Fondavgifter - olika avgifter på fonder

När du sparar i fonder dras alla fondavgifter automatiskt. Fonders avkastning visas alltid efter dragna avgifter.

Två kvinnor sitter i en sommarstuga framför en laptop

Riskinformation: Investeringar innebär en risk. Fonder kan öka och minska kraftigt i värde. Faktablad och informationsbroschyr finns i Fondlistan.

Total avgift inklusive förvaltningsavgift

  • Total avgift består av de kostnader som tas ut löpande vid innehav i fonden.
  • Avgiften uttrycks i procent av fondförmögenheten och är en uppskattning av storleken på framtida kostnader i fonden. Beräkningen bygger på tidigare kostnader löpande 12 månader bakåt i tiden. Om en fonds avgift ändras gäller en uppskattning fram tills 12 månaders historik finns på fonden.
  • Den viktigaste kostnaden som Total avgift bygger på är förvaltningsavgiften. Men även andra kostnader som administrations- eller driftkostnader och transaktionskostnader ingår. Eventuella engångskostnader så som insättningsavgift ingår ej i Total avgift.

Så hittar du fondavgifterna

  1. Gå till fondlistan.
  2. Klicka på den aktuella fonden.
  3. Under Avgifter hittar du alla fondens avgifter.

Transaktionskostnader, teckningsavgift och resultatbaserad avgift

I vissa fonder tillkommer utöver den årliga avgiften, inklusive förvaltningsavgiften, andra typer av avgifter. Det kan till exempel gälla transaktionskostnader/courtage, teckningsavgift och eventuella resultatbaserade avgifter. 

Mer information

Transaktionskostnader

Transaktionskostnader, även kallat courtage, är kostnader för att köpa och sälja innehaven i en fond. Det är alltså kostnader som fondförvaltaren betalar för köp och försäljning av värdepapper i fonden.

Teckningsavgift (köpavgift)

Köpavgiften är en avgift som vissa fondbolag tar ut vid köp av fondandelar. Avgiften tas i regel ut i procent av det insatta beloppet.
 

Resultatbaserad avgift

I bland annat vissa hedgefonder, kan en resultatbaserad avgift tas ut. Det sker om en fond presterar bättre än ett visst förutbestämt mål, till exempel ett jämförelseindex eller en referensränta.