Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Fondtyper

Ska du börja spara och är sugen på att testa fonder? Då finns det mycket att välja mellan - såväl aktivt förvaltade fonder som indexfonder. Läs mer om olika fondtyper och se vad som passar dig.

Kvinna sitter hemma på sitt kontor, jobbar på sin laptop och äter sallad

Indexfonder eller aktivt förvaltade fonder – vad passar dig?

Indexfonder (indexnära fonder) – passivt förvaltade fonder

Indexfonder (passiva fonder) och indexnära fonder är aktiefonder som följer ett underliggande marknadsindex. En Sverigefond kan till exempel följa ett index som heter OMX Stockholm 30, som återspeglar avkastningen från de 30 största företagen på Stockholmsbörsen. Indexfonder har oftast en lägre avgift än aktivt förvaltade fonder. Läs om indexfonder och indexnära fonder, samt vad som skiljer dem åt.

Aktivt förvaltade fonder

I aktivt förvaltade fonder tar förvaltaren beslut om att köpa, sälja eller behålla ett värdepapper beroende på en mängd olika faktorer som analyseras och värderas. Till skillnad från en passivt förvaltad fond, som enbart följer ett jämförelseindex, tar en aktivt förvaltad fond alltså hänsyn till fler faktorer. Det kan handla om värdering av konjunktur, olika marknader, samt uppfattning om olika bolags eller värdepappers framtida möjligheter och utveckling.

Riskinformation: Investeringar innebär en risk. Fonder med riskklass 5-7 kan öka och minska kraftigt i värde. Faktablad och informationsbroschyr finns i Fondlistan.

Fondlistan

I fondlistan hittar du alla fonder du kan köpa via oss, från Swedbank Robur och andra fondbolag. Sök och jämför fonder och fondbolag, följ fonders utveckling, se fondkurser, risk och avgifter. 

Räntefonder, aktiefonder och blandfonder

Räntefonder

Räntefonder placerar i räntebärande värdepapper av olika slag, Avkastningen på räntefonderna är räntan de får på lånen. Det finns korta, långa och varierande räntefonder.

Aktiefonder

Aktiefonder placerar i aktier, det vill säga köper andelar i börsnoterade företag. Desto bättre företagen utvecklas, desto bättre avkastning ger både aktierna och fonden de ingår i.

Blandfonder

Blandfonder är fonder som placerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Förvaltaren har oftast flexibilitet att välja fördelning mellan olika fonder vid börssvängningar.

Hedgefonder, branschfonder och fond-i-fond

Hedgefonder

Hedgefonder är specialfonder som tillhör alternativa investeringar. De har friare placeringsregler än andra fonder och förvaltas för att ge absolut avkastning - oavsett marknadsutveckling.

Branschfonder

Branschfonder - eller temafonder - investerar i aktier i företag inom ett eller flera specifika områden. Det kan till exempel handla om läkemedel, fastigheter, förnybar energi eller IT.

Fond-i-fond

En fond-i-fond - även kallad fondandelsfond - investerar till stor del i andra fonder. Det kan vara i allt från region- eller branschfonder, till ränte- eller hedgefonder.

Pensionsfonder/PPM-fonder

Pensionsfonder

Pensionsfonder - även kallade generationsfonder - är en speciell typ av blandfond som är avsedda för pensionssparande.

Våra så kallade Transferfonder är anpassade efter vilket årtal du är född.

I dessa förändras fördelningen mellan aktier och räntebärande värdepapper, över tid beroende på marknadsläget och hur lång tid det är kvar till din pension.

PPM-fonder

Premiepensionen (PPM) är den del av den allmänna pensionen som avsätts automatiskt när du arbetar. Pengarna - totalt 2,5 procent av din pensionsgrundande inkomst - placeras i PPM-fonder i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa. Du kan byta fonder om du vill. 
 

  1. Gå till Fondlistan
  2. Klicka på Fler filter
  3. Markera PPM under Övrig pension (längst ner) 

Hållbara fonder och ideella fonder – för dig som vill spara hållbart

Äldre man och två barn på en stege plockar äpplen

Hållbara fonder

Hållbara fonder är för dig som vill ha ett mer hållbart fondsparande. Fonderna kan till exempel ta hänsyn till miljö, social hållbarhet och etik. Vad som gör en fond hållbar styrs av ett flertal olika EU-regelverk.

Glad flicka sitter på en gunga framför ett gult hus

Ideella fonder

När du sparar i ideella fonder bidrar du till ideella organisationer som arbetar med välgörande ändamål. Fondsparandet blir både en investering för framtiden och ett stöd till viktigt ideellt arbete. 

Börshandlade fonder (EFT) – en fondtyp som sticker ut

Börshandlade fonder - även kallade ETF (Exchange Traded Fund) skiljer sig åt från övriga fonder. En ETF finns noterad på en börs och följer utvecklingen på exempelvis ett underliggande index, en råvara eller en korg av tillgångar. Tillgängligheten och handeln i realtid gör att en ETF på många sätt har samma egenskaper som en aktie. Den kombinerar aktiens handelsmöjligheter och fondens riskspridning.

EFT - börshandlade fonder

Tips & inspiration i Aktiellt

Vill du lära dig mer om fonder och få inspiration? Se vilka av våra fonder som gått bäst och kanske hitta nya fondfavoriter? I vår nättidning Aktiellt kan du ta del av det senaste om fonder, analyser och tips.

Tips!

Hjälp att välja fonder

Vill du sätta ihop en egen fondportfölj eller spara bekvämt i en av våra skräddarsydda fonder? Kolla in vår Fondguide, bli guidad i Bekvämt fondval eller få digital rådgivning om vilken basfond som passar dig.

Mer information