Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Ersättningar

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) skall ett institut offentliggöra information om de regler som gäller för ersättningar inom institutet.

Ersättningspolicy (pdf)

Riskbedömning ersättningar (pdf)

Integrering av hållbarhetsrisker

I Sparbankens ersättningspolicy integreras hållbarhetsrisker genom att Sparbanken endast tillåter ersättning, som är neutral i ett hållbarhetshänseende. De principer som styr Sparbankens ersättningssystem ska således ur ett generellt perspektiv betraktas som sunda och välavvägda. Mer att läsa om hållbarhet finns på Sparbankens hemsida under Hållbarhet