Med tjänsterna i Företagspaket Bas får ni enklare administration och mer tid till er kärnverksamhet. Din förening får också rabatt på Swish. Paketet passar er som är:

- ideell förening
- bostadsrättsförening
- samfällighetsförening
- ekonomisk förening

Pris: 900 kronor per år (ordinarie pris 1150 kronor).
Som förening har ni även rabatt på Swish företag. Ni betalar 1,50 kr per mottagen transaktion (ordinarie pris 2 kr per mottagen transaktion).